Şükrü ALNIAÇIK


YÜRÜYORUZ! (*) - 11.11.2013
Yürüyoruz!.. Açık alnımızda çile talebelerine özgü haysiyet çizgileri, yüzümüzde riyasızlığın ciddiyeti, ağzımızda haram nefeslere tövbeli dişlerimizle... İhanete sıkılmış yumruklarla yürüyoruz...
   Yürüyoruz!..
Açık alnımızda çile talebelerine özgü haysiyet çizgileri, yüzümüzde riyasızlığın ciddiyeti, ağzımızda haram nefeslere tövbeli dişlerimizle... İhanete sıkılmış yumruklarla yürüyoruz...
 Yürüyoruz!..
Vücut dilimizde kefereyi ürküten mehter marşları. Göğsümüzde çifte su verilmiş serhat çeliği, başımız menfaat secdelerine asi... Tekbirli ve tedbirli adımlarla yürüyoruz...
   Yürüyoruz!..
Nefse ferman yazan altın uçlu kalemlerle, zulmü onikiden vuran gümüş çelik mermilerle, davasına feda olmuş tunç yürekli neferlerle... "Yüce bir dileğe doğru" yürüyoruz...
   Yürüyoruz!..
Nice koçyiğidin iki adımda yitip gittiği bataklığı ilk adımda kurutarak, zifiri karanlıkları göz nuruyla ışıtarak, anamızı yarimizi, hatırayla avutarak... Üç dört nesil saf tutmuş; birlikte yürüyoruz...
Yürüyoruz!..
Bebeler yürüyor, babalar yürüyor, millet yürüyor arkamızdan... Uzun Hasan, Fatih yürüyor! Şah İsmail, Yavuz yürüyor; mülkiyete ve şeytana inat!.. Saf saf olmuş sahabe, yedi düvele karşı; yetmiş düşmana karşı yürüyoruz.
Yürüyoruz!..
Ashab-ı kehf, yedi uyuyanlar yürüyor. Tabiatın kucağında doğanların ve at sırtında ölenlerin torunları yürüyor. Tümenler, fırkalar, fırka-i naciyeler... Haktan yana kim varsa, alay alay, bölük bölük yürüyoruz...
   Yürüyoruz!..
Her birimiz, kurt nefesli şehzadeler gibi atadan şerbetli... Rahman ve Rahim olan Allah'a şükrederek yürüyoruz. Koyun cebimizde kanla yazılmış çelik muskalar, mermiye, namluya, bombaya inat... Kansız ihanetin, kan dolu kursağına doğru yürüyoruz...
   Yürüyoruz!...
Elimizde kırklar meclisinin, "vur" tezkeresi, önümüzde üçler - yediler... Yanımızda şüheda ve yeşil sarıklar... Hz. İbrahim'in dizindeki İsmail gibi... Hz. Muhammed'in döşeğinde Hz. Ali gibi, Bagatur'un türkü çalan okları gibi... Hedefe doğru neşeyle yürüyoruz.
Yürüyoruz!..
Ardımızda şehitler, önümüzde ülküler, başımızda veliler, yanımızda deliler... Dünyanın tüm satın alınabilir markalarına inat canımızla ve kanımızla... Pazar mallarına ve korsan döllere inat; satın alınamamanın olanca şerefiyle, zafere doğru yürüyoruz.
    Yürüyoruz!..
Tarih 9 Kasım 2013... Devlet beyin ardından Tandoğan'dan evlerimize doğru yürüyoruz. Tarihin nice bin yılı ve Cumhuriyet tarihi gözümüzün önünden geçiyor. Ölsek de yürüyoruz kalsak da yürüyoruz... Tarih yürüyor, biz yürüyoruz...
   Yürüyoruz!..
   PKK'yı, "Tanrı Yehova'nın, sersemlik şarabı"na tirbüşon yapanlara inat, Adım adım... Gümbür gümbür... İktidara doğru yürüyoruz!..
  Not: İsrailliler, kendi tanrılarının, Yahudiler hariç bütün kavimlere sersemlik şarabı içirdiğine inanırlar ve eğer "Ülkücü" değilseniz, size "aptal muamelesi" yaparlar.
(*): 9 Kasım'a Methiye.
Kodlama & Hosting -> BTM ARGE BİLİŞİM